Mục tiêu trên 95% khách hàng Thủ đô sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

17:43 | 24/02/2020 | 5.985 lượt xem

Đây là mục tiêu mà Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đặt ra trong năm 2020 về phát triển tỷ lệ khách hàng tham gia sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến.

Chi tiết...