Áo: Biến đổi khí hậu gây nhiều thách thức về nguồn điện

15:58 | 12/07/2023 | 3.873 lượt xem

Nước Áo có hơn 60% sản lượng điện từ nguồn thủy điện, vượt trội so với mức trung bình toàn cầu là 16%. Tuy nhiên, lượng điện này đã giảm từ khoảng 45 terawatt giờ (TWh) vào năm 2020 xuống còn 42TWh vào năm 2021 do suy giảm về lượng nước.

Chi tiết...