EVNNPT: 15 năm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia

09:27 | 30/06/2023 | 4.041 lượt xem

Trong 15 năm qua (1/7/2008 - 1/7/2023), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vận hành lưới truyền tải điện an toàn, ổn định, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chi tiết...