Tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sỹ "Quản lý dự án công và tư"

Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn có văn bản về việc Cơ quan Phát triển Pháp thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng đào tạo Thạc sỹ "Quản lý dự án công và tư" khóa 7, năm học 2013-2014. Mời độc giả xem Văn bản tại file đính kèm

Chuong_trinh_Quan_ly_du_an_cong.pdf


  • 20/03/2013 10:20
  • Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 38636