EVNHANOI: Cấp thẻ an toàn cho trên 4.300 CBCNV

Đây là một trong những kết quả về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) 4 tháng đầu năm.

Ngày 16/5, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017. 

Theo ông Tạ Quang Thắm – Trưởng ban An toàn EVNHANOI, công tác an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ được Tổng công ty hết sức quan tâm. Hằng năm, EVNHANOI tổ chức huấn luyện, đào tạo đầy đủ cho CBCNV trước khi làm việc và định kỳ theo quy định. Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cũng như tạo điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, được quan tâm chăm sóc sức khỏe và tâm lý lao động.

Tính riêng 4 tháng đầu năm, Tổng công ty đã tổ chức huấn luyện an toàn điện cho 100% CBCNV; cấp thẻ an toàn cho 4.338 người làm các công việc liên quan đến an toàn điện.

Cũng trong quý I, toàn bộ thiết bị đến hạn kiểm định tại tất cả các đơn vị thuộc EVNHANOI đã được kiểm định định kỳ và thực hiện thu hồi thành lý với những thiết bị không đạt yêu cầu theo quy định. Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, EVNHANOI đã lập phương án năm 2017; thành lập đội xung kích ở Tổng công ty và các đơn vị thành viên; tổ chức diễn tập tại các đơn vị…

Từ nay đến hết năm, EVNHANOI tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với mất an toàn”, “Ngày/tuần/tháng không có tai nạn lao động”. Theo đó, Tổng công ty tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, quy định, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động cho CBNCV, kết hợp kiểm tra việc thực thi tại các đơn vị; cải tiến công tác tập huấn, huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dể hiểu và phù hợp với từng đối tượng; phối hợp với Công đoàn các cấp nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên,…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng – Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu mỗi CBCNV phải chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy định trong lao động sản xuất để an toàn vệ sinh lao động trở thành thói quen, hành động tự giác của mỗi người. 


  • 16/05/2017 03:13
  • Thu Hường