Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia những ngày đầu thành lập

14:00 | 24/09/2019 | 8.059 lượt xem

Ngày 11/4/1994, Bộ Năng lượng đã quyết định thành lập Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC), với nhiệm vụ chỉ huy điều hành hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả, kinh tế.

Chi tiết...