Hệ thống điện quốc gia đối mặt nhiều khó khăn khi thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng

10:01 | 10/05/2023 | 10.536 lượt xem

Qua theo dõi về tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, trong tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng cao.

Chi tiết...


Hệ thống điện quốc gia đối mặt nhiều khó khăn khi thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng

10:01 | 10/05/2023 | 10.536 lượt xem

Qua theo dõi về tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, trong tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng cao.

Chi tiết...


Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia những ngày đầu thành lập

14:00 | 24/09/2019 | 9.704 lượt xem

Ngày 11/4/1994, Bộ Năng lượng đã quyết định thành lập Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC), với nhiệm vụ chỉ huy điều hành hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả, kinh tế.

Chi tiết...