Bạn có biết về công tơ điện tử thông minh?

15:20 | 20/09/2017 | 516.585 lượt xem

Hiện nay, công tơ điện tử thông minh được lắp đặt tại các thành phố lớn và đã khẳng định hiệu quả cao trong đo đếm điện năng. Chúng tôi xin giới thiệu một vài nét cơ bản về loại công tơ này.

Chi tiết...