Hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đang cạn kiệt

09:42 | 19/05/2023 | 7.958 lượt xem

Ngày 18/5, một nghiên cứu cho thấy, hơn một nửa số hồ và hồ chứa lớn nhất thế giới đang cạn kiệt, đặt an ninh nước trong tương lai của nhân loại đứng trước nguy cơ.

Chi tiết...