Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời đại truyền thông số

10:00 | 21/06/2022 | 7.629 lượt xem

Nhân dịp 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), ông Trịnh Mai Phương – Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Điện lực về những đổi mới trong công tác truyền thông của EVN.

Chi tiết...


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới

16:16 | 30/07/2019 | 9.380 lượt xem

Đảng ủy EVN ban hành Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới”.

Chi tiết...


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới

16:16 | 30/07/2019 | 9.380 lượt xem

Đảng ủy EVN ban hành Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới”.

Chi tiết...