Cập nhật các dự án, công trình quan trọng của Quy hoạch điện VIII vào quy hoạch tỉnh

15:32 | 25/10/2023 | 4.860 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 430/TB-VPCP ngày 23/10/2023, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết...


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

15:51 | 16/05/2023 | 10.753 lượt xem

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Chi tiết...


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

15:51 | 16/05/2023 | 10.753 lượt xem

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Chi tiết...


Bộ Công Thương chính thức trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII

17:24 | 13/10/2021 | 26.300 lượt xem

Ngày 8/10, Bộ Công Thương đã có tờ trình số 6277/TTr-BCT. trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). 

Chi tiết...


Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

19:00 | 09/10/2020 | 5.065 lượt xem

Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 4/10/2020, Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng hợp phần thực trạng và phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực, dự trữ,...

Chi tiết...


“Quy hoạch điện không thể làm theo động lực của nhà đầu tư”

11:16 | 15/07/2020 | 4.156 lượt xem

Đó là chia sẻ của TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xung quanh vấn đề bổ sung các dự án điện gió, điện mặt trời vào Quy hoạch điện VII.

Chi tiết...


Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, II: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

10:31 | 27/12/2018 | 37.175 lượt xem

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, II là dự án điện trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh). Với Quảng Bình, đây là một trong những dự...

Chi tiết...