Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã thực hiện tốt vai trò chủ trì điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

17:20 | 26/02/2021 | 4.085 lượt xem

Trong năm 2020, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với nhiệm vụ là đơn vị chủ trì điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã thực hiện tốt vai trò điều phối, đạt được một số kết quả tốt.

Chi tiết...