Tiếp nhận, phục vụ trên 22 triệu yêu cầu dịch vụ điện trong nửa đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị điện lực của EVN đã tiếp nhận trên 22,3 triệu yêu cầu dịch vụ điện. Trong đó, khách hàng chủ yếu thực hiện gửi các yêu cầu dịch vụ điện qua 5 Trung tâm Chăm sóc khách hàng, các trung tâm Hành chính công tại các địa phương, Cổng Dịch vụ công Quốc gia…

Tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử trong toàn EVN đạt tới 99,62% (tăng 1,72% so với năm 2022). Trong đó, một số đơn vị thực hiện tốt như: Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng công ty Điện lực miền Nam thực xấp xỉ 100%, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đạt tỷ lệ tới 99,96%,…

Nguồn EVNEIC

Bên cạnh số lượng yêu cầu dịch vụ rất lớn và đa dạng, EVN cùng các tổng công ty Điện lực đã đảm bảo chất lượng phục vụ với tiêu chí ngày càng nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Trong đó, trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia – nơi đang cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 - EVN đã được người dân, doanh nghiệp đánh giá rất cao. Theo kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cập nhật ngày 12/7/2023, EVN tiếp tục dẫn đầu các Bộ, ngành về phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong nhiều năm qua, với mục tiêu khách hàng là trung tâm, EVN đã không ngừng đổi mới kinh doanh, dịch vụ khách hàng và triển khai chuyển đổi số thành công, do đó việc cung ứng dịch vụ điện của EVN ngày càng hiện đại, hoàn thiện hơn, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trên cả nước.