Thông báo về việc tổ chức diễn tập định kỳ năm 2023 về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà EVN (Số 11 Cửa Bắc, Hà Nội)

Để chủ động và sẵn sàng đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CHCN) tại tòa nhà EVN (địa chỉ: số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP Hà Nội), đơn vị quản lý vận hành tòa nhà EVN sẽ tổ chức diễn tập định kỳ năm 2023 về công tác PCCC & CHCN tại tòa nhà EVN trong các ngày 28 và 29/9/2023.

Quá trình diễn tập tại hiện trường thực tế dự kiến sẽ sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và phương tiện, trang thiết bị của lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng thời huy động một số cán bộ nhân viên trong tòa nhà tham gia diễn tập. Ngoài ra, các buổi diễn tập còn có sự tham gia của bộ phận y tế tại chỗ và trong khu vực.

Diễn tập định kỳ về PCCC & CHCN tòa nhà EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin được thông tin về việc tổ chức diễn tập công tác PCCC & CHCN tại tòa nhà EVN định kỳ năm 2023 tới các cơ quan báo chí và người dân xung quanh khu vực tòa nhà được biết.