Tăng cường công tác an ninh bảo mật trong Tập đoàn

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì hội nghị về thực hiện an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là hội nghị trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo các tổng công ty, công ty trực thuộc EVN từ nhiều đầu cầu truyền hình.

Hội nghị truyền hình Thực hiện an toàn thông tin trong EVN, tại đầu cầu trụ sở Tập đoàn

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tần suất và mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công có chiều hướng ngày càng gia tăng. Đặc biệt, tin tặc còn chuyển hướng tấn công cả vào các hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trọng yếu như hệ thống SCADA/ICS.

Trước bối cảnh đó, EVN đã nhận được nhiều chỉ đạo từ Chính Phủ, và Bộ Thông tin & Truyền thông về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng. Tập đoàn cũng đã và đang tích cực thực hiện hàng loạt các biện pháp để tăng cường an ninh bảo mật và an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT và hệ thống vận hành.

Cụ thể, EVN đã xây dựng và hoàn thiện các quy định, chính sách về an toàn thông tin; triển khai đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức cho người dùng, đội ngũ vận hành an toàn thông tin (ATTT). Đồng thời, tăng cường các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin trọng yếu.

Tại Hội nghị, đại diện các tổng công ty, các đơn vị trực thuộc EVN cũng báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác ATTT và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hệ thống bảo mật thông tin tại các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhấn mạnh, các đơn vị cần nâng cao tinh thần và năng lực phòng chống các nguy cơ tấn công ATTT; triển khai đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo mật, an ninh mạng cho CBCNV trong Tập đoàn, từ cấp lãnh đạo đến cán bộ cấp cơ sở và người dùng cuối.

Riêng với lực lượng nhân sự chuyên trách ứng cứu sự cố an ninh mạng, cần liên tục trau dồi chuyên môn, tăng cường trao đổi nghiệp vụ cùng các đơn vị chuyên trách trong và ngoài nước.

Các hệ thống CNTT trọng yếu của EVN cần được tách khỏi mạng Internet và ưu tiên đầu tư công cụ giám sát chặt chẽ. Các tổng công ty cần khẩn trương nghiên cứu, phát triển các trung tâm điều hành an ninh (SOC) theo đúng nhu cầu, năng lực thực tế của đơn vị.

Phó Tổng giám đốc cũng chỉ đạo Ban Viễn thông &CNTT EVN cần thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện ATTT của các đơn vị và là đầu mối thực hiện diễn tập ứng cứu sự cố, khắc phục thảm hoạ cho các đơn vị và EVN. Cùng đó, Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT (EVNICT) cần tích cực làm việc với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông để đánh giá, có các giải pháp tăng cường bảo vệ các hệ thống CNTT và hệ thống vận hành của EVN.


  • 04/06/2019 05:10
  • M.Hạnh
  • 14483