Những người hơn 10 năm đón Tết tại các trạm biến áp

10 năm, thậm chí là 20 năm đón Tết tại các trạm biến áp - Họ có những tâm tư gì? Click để xem trong video của Điện lực Việt Nam – EVNnews!


  • 19/01/2023 04:34
  • EVNEIC
  • 3906