Góp ý về dự thảo nghị định liên quan đến công tác xây dựng

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Góp ý một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Đại biểu nêu ý kiến góp ý tại hội nghị

Tham dự có các Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) là ông Hồ Ngọc Sơn và bà Trương Thị Thu Thanh.

Về phía EVN, có các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn: ông Nguyễn Tài Anh, ông Phạm Hồng Phương, cùng lãnh đạo 9 Tổng công ty và 3 Ban QLDA điện thuộc Tập đoàn.

Một số nội dung của dự thảo được EVN đề nghị làm rõ như: Điểm c, khoản 4 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về “chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có)".

Hay tại Khoản 3, Điều 7 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về “Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án được quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định này do người quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư xem xét, ủy quyền cho tổ chức được giao chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (khi đã xác định được chủ đầu tư) phê duyệt”. 

EVN kiến nghị điều chỉnh Khoản 3, Điều 7 dự thảo Nghị định theo hướng: Dự toán chi phí thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có); Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác có liên quan do cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc Chủ đầu tư (khi đã xác định được Chủ đầu tư) thẩm định và phê duyệt.

Ngoài ra còn nhiều nội dung khác được EVN kiến nghị và trao đổi để Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) giải thích rõ trong quá trình thực hiện.

Ông Hồ Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết: Những ý kiến đóng góp của EVN và các đơn vị là rất cần thiết để Cục tham mưu cho Bộ Xây dựng trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm mục tiêu chung góp phần đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình để phát triển kinh tế xã hội của đất nước.


  • 06/10/2020 04:53
  • Xuân Tiến
  • 7185