Clip: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ khó khăn với ngành Điện trong cao điểm nắng nóng

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ khó khăn với ngành Điện trong cao điểm nắng nóng như thế nào? Nội dung có trong clip của Điện lực Việt Nam – EVNnews!


  • 19/06/2023 05:15
  • Nguồn Youtube Điện lực Việt Nam - EVNNews
  • 4654