Bảo vệ hành lang an toàn lưới truyền tải điện quốc gia: Cần sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân

Truyền tải điện Miền Tây 2 thuộc Công ty Truyền tải điện 4, là đơn vị quản lý vận hành các đường dây cao áp có cấp điện áp 220kV (1.035,05km), 500kV (555,03km) đi qua địa bàn các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh. Trong đó, có trạm biến áp 220kV Trà Vinh, 500kV Duyên Hải và các đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh; Duyên Hải - Trà Vinh, Duyên Hải - Mỏ Cày và đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho đi qua Trà Vinh.

Thực trạng các cây dầu trên phần đất của hộ bà Sơn Thị Lài, ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường đang đe dọa đường dây 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày.

Đây là các tuyến đường dây liên kết nguồn điện, truyền tải công suất rất lớn từ cụm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải cung cấp điện cho tỉnh Trà Vinh và các tỉnh khu vực miền Tây. Đặc biệt, trạm biến áp 500kV Duyên Hải và tuyến đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg, ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng có liên quan đến an ninh quốc gia”).

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Truyền tải điện Miền Tây 2 cho biết: với tầm quan trọng và ý nghĩa đó, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là rất quan trọng. Thời gian qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Công ty Truyền tải điện 4, Truyền tải điện Miền Tây 2 đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương các tỉnh thực hiện kiểm tra, xử lý và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp hiệu quả; đa số người dân sinh sống thuộc khu vực các tuyến đường dây đều hợp tác, cùng bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có các trường hợp đang gặp khó khăn: tại khoảng cột 72 - 73, đường dây 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày, trên phần đất hộ bà Sơn Thị Lài, ông Thạch Nhứt, bà Thạch Thị Lang, ông Thạch Phờ Rêng và ông Thạch Sung, cùng ngụ tại ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, có các cây dầu đã vi phạm khoảng cách an toàn điện khả năng gây sự cố rất cao, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận cũng như gây mất an toàn cho người dân phía dưới hành lang đường dây.

Qua khảo sát thực tế: cây cao nhất đo được là 24,2m và rất nhiều cây có chiều cao vượt quá 20m, có nhiều nhánh cây đang phát triển hướng về dây dẫn điện, vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp 220kV là 06m (theo Điều 10, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP). Nếu không thực hiện chặt, tỉa các cây vi phạm khoảng cách an toàn điện nêu trên thì khả năng gây sự cố cho đường dây 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày là rất cao (đặc biệt là trong mùa mưa, gió giật mạnh bất thường như hiện nay). Truyền tải điện Miền Tây 2 đã phối hợp địa phương đến vận động, phổ biến rõ về quy định khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp cũng như nhắc nhở các hộ dân này nhiều lần. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn cản trở, gây rất nhiều khó khăn nên Truyền tải điện Miền Tây 2 không thể tiếp cận hiện trường các cây vi phạm để chặt, tỉa nhánh đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận; đặc biệt, đảm bảo an toàn cho những người dân đang sinh sống phía dưới hành lang đường dây, Truyền tải điện Miền Tây 2 mong lãnh đạo UBND huyện Cầu Ngang, Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, các sở, ngành, liên quan, hỗ trợ, phối hợp cùng Truyền tải điện Miền Tây 2 giải quyết triệt để tình trạng các cây dầu của những hộ vi phạm hành lang an toàn lưới điện (đã tồn tại từ năm 2017 đến nay) như đã nêu trên; sớm phối hợp hỗ trợ đơn vị Truyền tải điện Miền Tây 2 tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của lưới điện quốc gia đối với các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước để người dân ủng hộ, tạo điều kiện cho đơn vị Truyền tải điện Miền Tây 2 thực hiện kiểm soát, tỉa nhánh các cây dầu vi phạm khoảng cách an toàn điện để ngăn ngừa sự cố lưới điện.

Link gốc