Bảo đảm cấp điện cho người dân nuôi tôm tại Bạc Liêu

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình quy hoạch, sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ giống tình hình cung cấp điện, tín dụng và chính sách hỗ trợ lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ thủy sản của tỉnh Bạc Liêu, ngày 5/12/2016.

Khảo sát thực tế tại các vùng nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ngành Điện cần tập trung rà soát và bổ sung ngay những khu vực còn thiếu điện nhằm đảm bảo đủ điện để nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm của bà con nhân dân.

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu, Phó Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu báo cáo tình hình quy hoạch, sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ giống, điện, tín dụng và chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Hiện diện tích nuôi tôm nước lợ của tỉnh Bạc Liêu là khoảng 127.000 ha, trong đó, có hơn 19.000 ha diện tích nuôi tôm công nghiệp. Do nhu cầu sản xuất tăng cao nên việc cung cấp điện trong thời gian qua tại Bạc Liêu chưa đạt yêu cầu, nhiều nơi người nuôi tôm phải đấu nối điện hoặc chạy bằng máy dầu nên sản xuất gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị đến Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương xem xét đầu tư, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu về hạ tầng thủy lợi, điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

 


  • 06/12/2016 09:00
  • Thành Trung
  • 8885