15:11 | 06/10/2021 | 952 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-ĐTĐL ngày 24/9/2021 về Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực, quy định về trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập lịch huy động tổ máy ngày tới, chu kỳ giao dịch tới, vận hành thời gian thực trong thị trường...


11:00 | 04/10/2021 | 1.121 lượt xem

Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các...


22:00 | 15/09/2021 | 1.473 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1532/QĐ-TTg (ngày 15/9/2021) kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban.


20:00 | 15/09/2021 | 1.438 lượt xem

Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.


21:00 | 14/09/2021 | 1.494 lượt xem

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành Điện và nội dung dự thảo Quy hoạch điện VIII.


22:00 | 08/09/2021 | 1.866 lượt xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng thẩm định).


17:00 | 03/09/2021 | 1.705 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.


18:00 | 02/09/2021 | 1.796 lượt xem

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.


23:00 | 31/08/2021 | 2.664 lượt xem

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, TP trực thuộc...


16:00 | 31/08/2021 | 2.221 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-ĐTĐL ngày 10/8/2021, về Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo, gồm các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia nhằm phục vụ...