• 11/08/2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị số 5288/CT-EVN ngày 5/8/2020, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.


  • 03/08/2020

Tại Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã...


  • 03/08/2020

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020, có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


  • 03/08/2020

Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 9/7/2020 về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.


  • 01/08/2020

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có văn bản số 94/TWPCTTT (ngày 31/7/2020) gửi Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thủy điện.


  • 28/07/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 (ngày 8/7/2020) quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.


  • 28/07/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 251/TB-VPCP (ngày 24/7/2020) thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7/2020.


  • 28/07/2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg (ngày 20/7/2020), ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


  • 27/07/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 995/CĐ-TTg (ngày 27/7/2020) gửi các bộ, ngành và UBND tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất.


  • 27/07/2020

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.