• 16/08/2018

Là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


  • 08/08/2018

Là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 7/8/2018 về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.


  • 01/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (theo Quyết định 936/QĐ-TTg, ngày 30/7/2018).


  • 30/07/2018

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 3343/UBND-KT ngày 24/7/2018. về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 9-4-2013 của UBND thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.


  • 27/07/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc (Quyết định 911/QĐ-TTg, ngày 25/7/2018).


  • 26/07/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.


  • 26/07/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 (Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018).


  • 13/07/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BCT, ngày 4/7/2018 Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.


  • 10/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP (ngày 30/6/2018) về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.


  • 02/07/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 29/6/2018, đồng ý bổ sung dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng trong Danh mục dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ năm 2018