Thông tin thị trường điện tuần từ 20/1-26/1/2020

Thông tin thị trường điện tuần từ 20/1-26/1/2020