Điện mặt trời: Ði đâu, về đâu?

16:21 | 08/10/2019 | 34.554 lượt xem

Ba tháng sau khi giá điện mặt trời cũ theo Quyết định 11/2017/QÐ-TTg hết hiệu lực vẫn chưa có giá mới được ban hành. Sự hào hứng của các nhà đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời trước thời điểm tháng 6/2019 cũng đang giảm dần.

Chi tiết...