Truyền tải điện Hà Nội sử dụng camera để giám sát hành lang đường dây truyền tải điện

15:06 | 07/01/2021 | 5.962 lượt xem

Góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng giám sát hệ thống lưới điện cao thế, Truyền tải điện Hà Nội thuộc Công ty Truyền tải điện 1 đã lắp đặt thử nghiệm camera trên cột điện, giám sát hành lang tại cung đoạn 32-38 đường dây 220kV Tây Hà Nội - Chèm.

Chi tiết...