Lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân, đừng để "quàng chân lên cổ"

  • 09/02/2017

Năm nào cũng vậy, trong khi hầu hết các tỉnh Đồng bằng sông Hồng gần như đã cơ bản lấy đủ nước trong 2 đợt đầu để gieo cấy vụ Đông Xuân thì Hà Nội và Vĩnh Phúc vẫn phải “quàng chân lên cổ” trông vào đợt xả nước bổ sung lần 3 của thủy điện.

Chi tiết...


Cấp trên 4,46 tỷ m3 nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2016 -2017

  • 07/02/2017

Đây là tổng khối lượng nước đã cấp từ các hồ thủy điện phía Bắc (cập nhật đến 12h ngày 7/2) trong cả 3 đợt lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016 - 2017 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Chi tiết...


Cấp nước đổ ải: Mực nước sông Hồng đạt 2,4 m ngày 11/1

  • 12/01/2017

Cập nhật từ Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), mực nước sông Hồng tại Hà Nội từ 0h đến 15h ngày 11/1 đạt trung bình 2,42 m, cao nhất lúc 10 giờ, đạt 2,6 m, thuận lợi cho các địa phương lấy nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Chi tiết...