Thay đổi cơ chế mua bán điện mặt trời áp mái

09:53 | 11/01/2019 | 101.125 lượt xem

Các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều - đó là một trong những nội dung vừa được sửa đổi tại Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019.

Chi tiết...


Thay đổi cơ chế mua bán điện mặt trời áp mái

09:53 | 11/01/2019 | 101.125 lượt xem

Các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều - đó là một trong những nội dung vừa được sửa đổi tại Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019.

Chi tiết...


Thay đổi cơ chế mua bán điện mặt trời áp mái

09:53 | 11/01/2019 | 101.125 lượt xem

Các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều - đó là một trong những nội dung vừa được sửa đổi tại Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019.

Chi tiết...