Bão số 5 sắp đổ bộ, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã sẵn sàng?

20:44 | 11/09/2021 | 9.423 lượt xem

Bão CONSON (bão số 5) xuất hiện trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã, đang chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ + 5K + Vắc xin”.

Chi tiết...


EVNCPC vay 735 tỷ đồng từ Agribank để xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung

17:36 | 26/10/2018 | 17.952 lượt xem

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung giữa Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa diễn ra.

Chi tiết...


EVNCPC thực hiện hơn 4.000 lượt sửa chữa điện nóng

15:43 | 24/10/2018 | 20.123 lượt xem

Đây là một trong những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) qua 3 quý đầu năm 2018.

Chi tiết...


Tổng công ty Điện lực miền Trung: Hơn 90% tiền điện không thu bằng tiền mặt

08:10 | 24/09/2018 | 17.142 lượt xem

Đó là mục tiêu mà Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đặt ra vào năm 2020. Tuy nhiên, với kết quả đã đạt được trong những năm gần đây, EVNCPC hứa hẹn sẽ “về đích” sớm.

Chi tiết...


Giảm tổn thất điện năng ở EVNCPC: Nhờ bắt đúng “bệnh”

10:46 | 20/04/2017 | 11.902 lượt xem

Nhờ bắt “đúng bệnh”, 5 năm qua, tổn thất điện năng (TTĐN) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) liên tục giảm. Riêng năm 2016, lần đầu tiên, tổn thất điện năng (TTĐN) giảm xuống dưới 6%.

Chi tiết...