Giảm tổn thất điện năng ở EVNCPC: Nhờ bắt đúng “bệnh”

  • 20/04/2017

Nhờ bắt “đúng bệnh”, 5 năm qua, tổn thất điện năng (TTĐN) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) liên tục giảm. Riêng năm 2016, lần đầu tiên, tổn thất điện năng (TTĐN) giảm xuống dưới 6%.

Chi tiết...