Đầu tư nguồn lực thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, bảo vệ môi trường

09:37 | 08/03/2022 | 3.055 lượt xem

Bộ Công Thương cho biết, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã và đang đầu tư nhiều nguồn lực để thúc đẩy tiêu thụ, tái sử dụng tro xỉ, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Chi tiết...