Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân: Vượt qua thách thức, xứng đáng là doanh nghiệp Anh hùng

13:45 | 26/01/2021 | 3.289 lượt xem

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi thiên tai, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện những giải pháp gì để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân? Thời gian tới, EVN sẽ...

Chi tiết...


EVN cần làm gì để đảm bảo đủ điện?

09:46 | 19/04/2019 | 15.287 lượt xem

Năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Chi tiết...