Điện mặt trời không nối lưới phát triển mạnh ở châu Phi

09:56 | 12/09/2023 | 3.935 lượt xem

Dù có hoặc không có những chính sách hỗ trợ của chính phủ, các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Kenya vẫn đang lựa chọn điện mặt trời không nối lưới để khắc phục tình trạng thiếu điện. Theo Ngân hàng Thế giới, số lượng lưới điện mini, nghĩa là hệ thống năng lượng mặt trời hỗ trợ một cụm nhà ở hoặc...

Chi tiết...