Làm thế nào để hoàn thành mục tiêu “Mười nghìn sáng kiến” trong EVN?

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động giai đoạn 2 của Kế hoạch 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Với chỉ tiêu 7.000 sáng kiến trong giai đoạn này, Công đoàn Điện lực Việt Nam và các công đoàn đơn vị thành viên sẽ có phương hướng, giải pháp thực hiện như thế nào? Trang tin Văn hóa EVN lược ghi một số ý kiến.

Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam:

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch 10.000 sáng kiến, đòi hòi đội ngũ cán bộ công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức và vận động đoàn viên. Tôi đề nghị “mỗi người làm việc bằng hai” - vừa tham mưu công tác chỉ đạo, vừa trực tiếp thao tác kỹ thuật để hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở; thường xuyên báo cáo những khó khăn, kết quả thực hiện về Ban tổ chức. 

Ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1: 

Công đoàn EVNGENCO 1 sẽ tiếp tục chủ động trong việc triển khai phong trào, phân công tổ chuyên trách chịu trách nhiệm hàng ngày, hàng tuần đôn đốc các công đoàn cơ sở trực thuộc, hướng dẫn các tác giả cập nhật sáng kiến lên cổng trực tuyến của Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phối hợp với các ban chuyên môn của tổng công ty để triển khai hiệu quả kế hoạch này.

Ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh: 

Chúng tôi sẽ thành lập tổ chuyên trách trong công đoàn tổng công ty và tại các đơn vị thành viên. Tổ chuyên trách sẽ rà soát công việc hàng tuần, tuyên dương những đơn vị làm tốt, đôn đốc những đơn vị chưa hoàn thành. Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện 1.000 sáng kiến trên chỉ tiêu 670 sáng kiến được giao.

Đoàn viên Huỳnh Ngọc Hoàng – Nhân viên Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh:

Bản thân là một đoàn viên đầy sức trẻ và nhiệt huyết, tôi sẽ cố gắng tạo ra những sáng kiến, cải tiến góp phần tăng năng suất lao động tại đơn vị và có thể nhân rộng ra các đơn vị khác. Tôi cũng sẽ tích cực giới thiệu về chương trình “Mười nghìn sáng kiến”cho mọi người cùng tham gia và đóng góp sáng kiến.


  • 30/06/2022 08:00
  • Thuý Linh
  • 904