EVNHANOI nhận chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức chương trình nhận chứng chỉ về Bình đẳng giới toàn cầu EDGE, cấp độ ACCESS.

Xem clip:

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn - Hiệp hội hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) tiến hành khảo sát đánh giá chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE từ ngày 4/10/2021 đến ngày 22/10/2021 với tổng số 6.735 CBCNV tham gia (chiếm tỷ lệ 91% tổng số CBCNV tổng công ty).

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu của EVNHANOI

Phát biểu tại chương trình đón nhận chứng chỉ, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, EVNHANOI là đơn vị thứ 4 của tập đoàn được nhận chứng chỉ này. Đây là sự phấn đấu của toàn thể CBCNV, sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo tổng công ty, đặc biệt là sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ của các lao động nữ EVNHANOI.

Công tác bình đẳng giới của EVN nói chung và EVNHANOI nói riêng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua. Một trong số đó là quyền và lợi ích chính đang của lao động nữ ngày càng được đảm bảo, được bố trí công việc làm phù hợp với trình độ đào tạo, giới tính, sức khoẻ; không có lao động dôi dư; trình độ chuyên môn của lao động nữ ngàng càng được đào tạo nâng cao; chất lượng lao động nữ tăng lên rõ rệt; đời sống vật chất tinh thần, sức khoẻ ngày càng được cải thiện đóng góp tích cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.

Một số mục tiêu của EVNHANOI sau khi nhận được chứng chỉ này như: tăng tỉ lệ quản lý nữ từ 18,1% năm 2021 lên 21,6% năm 2025, tăng tỉ lệ nữ được quy hoạch làm cán bộ quản lý từ 24% năm 2021 lên 36% năm 2025.

Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích Kinh tế từ Bình đẳng giới) là chứng chỉ toàn cầu với phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hàng đầu thế giới về bình đẳng giới trong doanh nghiệp do tổ chức uy tín EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp.

Chứng chỉ này ra đời từ Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2011. EDGE giúp xác định vị trí của tổ chức/doanh nghiệp ở đâu trên thang đo về bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tiền lương, độ hiệu quả của chính sách...

Chứng chỉ EDGE là một hệ thống chứng chỉ xếp hạng với 3 cấp độ và có hiệu lực trong 2 năm.


  • 15/04/2022 08:57
  • Ngọc Anh
  • 918