Xuất bản sổ tay kỹ thuật về đấu nối điện gió vào lưới điện Việt Nam

Sau gần 1 năm hợp tác nghiên cứu (5/2012 – 3/2013), Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hiệp hội đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á (ICASEA) đã cho xuất bản tài liệu tham khảo Sổ tay Kỹ thuật về đấu nối điện gió vào lưới điện Việt Nam.

Hội thảo báo cáo kết quả của nghiên cứu đấu nối điện gió vào hệ thống điện Việt Nam - Ảnh: HT

Cuốn sổ tay đã được giới thiệu tại buổi Hội thảo cuối cùng cho nghiên cứu ảnh hưởng của điện gió, tiêu chuẩn đấu nối điện gió và sự tham gia vào thị trường điện vừa được tổ chức ngày 14/3/2013, tại Hà Nội.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu đưa tổng công suất nguồn điện gió lên 1.000 MW vào năm 2020 và khoảng 6.200 MW vào năm 2030.

Để có thể thực hiện được mục tiêu, EVN đã ký với ICASEA biên bản ghi nhớ “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của điện gió, các tiêu chuẩn đấu nối và sự tham gia của điện gió vào thị trường điện cạnh tranh” làm cơ sở xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối nhà máy điện gió vào lưới điện truyền tải và phân phối của EVN.

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu 2 đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Resource Management Associates (RMA)  - Srilanka và Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3 (EVN) đã cho xuất bản cuốn Sổ tay Kỹ thuật về đấu nối điện gió vào lưới điện Việt Nam.

Ông Đỗ Mộng Hùng - Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất EVN cho biết, đây là tài liệu tham khảo giúp các đơn vị, cơ quan, ban, ngành có thể nắm được các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện; quy hoạch lưới điện truyền tải và phân phối để đấu nối; yêu cầu hệ thống đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện gió; các hệ thống không nối lưới.

Đây là một trong những chương trình nghiên cứu quan trọng trong gần 10 năm làm việc với Việt Nam của ICASEA. Ông Mayur Karmakar – Giám đốc các chương trình năng lượng bền vững châu Á (thuộc ICASEA) khẳng định: “Trong thời gian tới, ICASEA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nghiên cứu đấu nối điện gió và các quy chuẩn đấu nối điện gió tại Việt Nam. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển  điện gió nói riêng và ngành Điện Việt Nam nói chung.


  • 14/03/2013 01:17
  • Trang Phan
  • 17244


Gửi nhận xét