Vinh quang nghề thợ điện

Ảnh minh họa.

Tôi là thợ điện quê hương
Nối nghề cha mẹ, yêu thương với ngành.
Điện về đồng lúa tươi xanh
Xóm thêm điện sáng cùng thành phố vui
Khu công nghiệp khắp nơi nơi
Công nhân sản xuất nói cười hân hoan
Đêm ngày tiếng máy reo vang
Điện về cả phố cả làng cùng tươi
Tôi yêu nghề điện của tôi
Hiểm nguy, vất vả suốt đời... vẫn yêu!
Hăng say lao động sớm chiều
An toàn- hạnh phúc là điều nhớ ghi
 


  • 11/04/2023 09:26
  • Nguyễn Thị Phương Liên – NPSC Thái Bình
  • 3829