Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2

Xem/tải văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương tại đây.


  • 18/12/2020 08:07
  • 69054