Tuổi trẻ Điện lực Tây Ninh ra quân sửa chữa đường dây sau công tơ mất an toàn năm 2023

Chi Đoàn Điện lực Tân Biên (Công ty Điện lực Tây Ninh) vừa phối hợp cùng với UBND xã Hòa Hiệp, thực hiện thi công công trình thanh niên ”Kéo dây hạ áp, di dời công tơ mất an toàn” trên địa bàn.

Nhận thấy một số hộ dân tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên đang có tình trạng sử dụng điện không đảm bảo an toàn, có nguy cơ gây sự cố về điện, Chi đoàn Điện lực Tân Biên đã tiến hành khắc phục cho 11 hộ dân, với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. 

Tuổi trẻ Điện lực Tây Ninh ra quân thực hiện công trình thanh niên "Sửa chữa đường dây sau công tơ mất an toàn năm 2023"

Đây là một trong những hoạt động của các đoàn viên thanh niên ngành Điện cùng chính quyền địa phương chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua đó, khẳng định vai trò của tuổi trẻ, sẵn sàng xung kích trên mọi lĩnh vực, chung sức, chung lòng cùng với các ngành các cấp chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Không chỉ thực hiện công trình thanh niên, tuổi trẻ Điện lực Tân Biên cũng quyết tâm phục vụ tốt hơn về dịch vụ khách hàng, cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân sinh, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

 


  • 17/11/2023 10:59
  • Công Bằng
  • 2952