Trưởng bản thăm nhà máy điện

Ảnh minh họa.

Lão thăm Thủy điện Sông Đà
Ở dưới lòng đất có nhà rất to
Chứa hơn ngàn chiếc ô tô
Tai nghe tiếng máy ro ro ù ù 

Lão nghe nói cứ gật gù
Khi hay dòng điện chạy vù qua đây
Trên đồi Cụ Ké * chỉ tay
Bảo đưa ánh sáng về ngay bản làng

Đưa về khắp nước Việt Nam
Để cho dân được mở mang tầm nhìn
Ánh sáng của Đảng niềm tin
Tai nghe đài nói mắt nhìn ti vi

Ui chao sướng quá còn gì
Nước thành điện sáng diệu kỳ đến dân
Cảm ơn anh chị công nhân
Nối liền Hà Nội đến gần bản xa

Từ hôm lão đến sông Đà
Lão về kể chuyện cả nhà rất vui
Hôm nào gặt lúa xong rồi 
Lão đưa cả bản đến chơi Sông Đà

(*) Cụ Ké là một tên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh của người Nùng.


  • 05/05/2023 05:00
  • NĐ (PC Điện Biên)
  • 3713