Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung

Ngày 16/9, tại TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tình – Trưởng phòng Kế hoạch Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) giữ chức Phó Giám đốc CPMB.

Tại Quyết định số 1486/QĐ-EVNNPT ngày 15/9/2022 của Tổng giám đốc EVNNPT, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tình – Trưởng phòng Kế hoạch CPMB giữ chức vụ Phó Giám đốc CPMB kể từ ngày 16/9/2022.

Thay mặt lãnh đạo EVNNPT, ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc EVNNPT đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Tình được giao nhiệm vụ mới.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tình – tân Phó Giám đốc CPMB

Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú cho biết: CPMB là ban quản lý dự án hàng đầu và chuyên nghiệp của EVNNPT. Nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng của EVNNPT ngày càng nhiều, khối lượng ngày càng lớn, nên việc kiện toàn vị trí chức danh Phó Giám đốc CPMB sẽ giúp đơn vị nói riêng, EVNNPT nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Lãnh đạo EVNNPT tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Tình sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình, cùng Ban lãnh đạo CPMB, các phòng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là lần đầu tiên EVNNPT tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc. 


  • 16/09/2022 01:00
  • Đinh Liên
  • 5584