Tổng kết chương trình phỏng vấn rà soát chiến lược Kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 của EVN

Sáng 15/12, EVN đã có buổi làm việc với AETS - AFD để tổng kết chương trình phỏng vấn rà soát chiến lược, đánh giá kế hoạch hành động giới giai đoạn 2021 – 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì buổi làm việc.

Chương trình phỏng vấn được diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 14/12, với số lượng CBNV tham gia phỏng vấn là 35 người, là các lãnh đạo cấp Tập đoàn, lãnh đạo đơn vị, Trưởng các ban chuyên môn, quản lý tại EVN, EVNNPT và EVNNPC.

Nhận định tổng thể sau chương trình phỏng vấn, bà Ana Vilar - Trưởng nhóm tư vấn và Chuyên gia về bình đẳng giới của AETS cho biết, EVN có nền móng bền vững trong công tác triển khai kế hoạch hành động giới giai đoạn 2021 – 2025 nhờ những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Tập đoàn, song hành cùng các hoạt động hiệu quả từ năm 2011 của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ EVN.

EVN và các đơn vị thành viên rất tích cực trong công tác đánh giá, khảo sát về khoảng cách giới; tuân thủ pháp luật và thực hiện hiệu quả các chương trình về bình đẳng giới của chính phủ, tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, phát huy sáng kiến hỗ trợ công tác thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, tiêu biểu như sáng kiến về thời gian làm việc linh hoạt tại EVNGENCO3

Về cảm nhận nhân viên, AETS ghi nhận CBNV đánh giá tốt các hoạt động về bình đẳng giới tại các đơn vị được khảo sát, các chính sách, thủ tục và văn bản nội bộ của EVN không có yếu tố phân biệt đối xử và thực hiện hiệu quả luật cấm phân biệt đối xử liên quan tới giới tính, lương thưởng và phúc lợi là như nhau với tất cả người lao động. Ngoài ra, AETS cũng đánh giá cao công tác truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại của EVN về việc nâng cao hình ảnh, vai trò của CBNV-NLĐ là nữ.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì buổi tổng kết chương trình phỏng vấn nhằm rà soát, đánh giá kế hoạch hành động giới giai đoạn 2021 – 2025 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)E

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ EVN đánh giá cao kết quả được ghi nhận từ chương trình phỏng vấn rà soát chiến lược, đánh giá kế hoạch hành động giới giai đoạn 2021 – 2025 mà AETS thực hiện cũng như sự hỗ trợ tích cực từ phía AFD.

Phó Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị bổ sung thêm những hoạt động mang tính thực tiễn cao, áp dụng những kinh nghiệm triển khai bình đẳng giới tại các Tập đoàn, công ty năng lượng lớn tại Pháp và các nước trên thế giới để tìm ra những hoạt động mang lại hiệu quả tốt nhất cho EVN.

Ông Võ Quang Lâm cũng hi vọng lộ trình thực hiện dự án hỗ trợ với 3 giai đoạn chính gồm: Rà soát chiến lược, đánh giá kế hoạch hành động giới hiện tại trong giai đoạn 2021 – 2025; Giai đoạn cải thiện bình đẳng giới trong hoạt động của EVN; Giai đoạn nâng cao năng lực của lãnh đạo, CBCNV là phụ nữ tại EVN sẽ diễn ra đúng kế hoạch, mang lại thành tựu đáng kể và những kết quả tích cực dựa trên những thỏa thuận hợp tác và tài trợ đã được thống nhất giữa các bên.

 


  • 15/12/2023 01:00
  • Minh Thanh
  • 2393