Tổng giám đốc EVN làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân có buổi làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam, sáng 9/9, tại Hà Nội.

Tổng số CBCNV của Tập đoàn hiện có trên 100.000 người. Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, đây là một lực lượng rất lớn. Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục sâu sát, lắng nghe, tìm hiểu các tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Từ đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công đoàn viên.

Cũng theo Tổng giám đốc EVN, công đoàn và chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ, nhằm tìm hiểu, chia sẻ, giải quyết nếu người lao động có vướng mắc. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị, Công đoàn cần làm tốt hơn nữa vai trò gắn kết CBCNV trong toàn Tập đoàn, để hơn 100.000 người lao động thực sự thấy EVN là ngôi nhà chung để gắn bó, tự nguyện cống hiến, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Đức Hùng - Tân Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Cũng theo ông Trần Đình Nhân, trong bối cảnh phụ tải điện liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, áp lực công việc của CBCVN cũng rất lớn ở tất cả các lĩnh vực. Tại nhiều đơn vị, CBCNV phải làm việc cả thứ 7 và chủ nhật. Chính vì vậy, Công đoàn cần quan tâm, sâu sát, chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Đặc biệt, cần chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai các phong trào thi đua; tích cực tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ nhằm khen thưởng, khích lệ, động viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tiếp thu những chỉ đạo, thông điệp của Tổng giám đốc EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa, xứng đáng là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động. 


  • 09/09/2020 02:02
  • Hồng Hoa
  • 3579