Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thiếu điện trầm trọng

Hạn hán cục bộ sẽ tiếp diễn tại tỉnh Vân Nam, điều này sẽ có tác động lớn hơn đến sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và cung cấp điện.

Tỉnh Vân Nam nằm ở phía Tây Nam của Trung Quốc, giáp biên giới với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang.

Tỉnh Vân Nam đang trải qua cuộc khủng hoảng thiếu nước do lượng mưa không đủ, mặc dù vừa qua đã có mưa ở một số khu vực nhưng Vân Nam vẫn trong tình trạng hạn hán. Kể từ đầu năm 2023, lượng mưa trong tháng 5 có tăng nhưng về cơ bản không giúp đảo ngược tình thế khi từ tháng 1 đến tháng 4  chủ yếu là khô hạn.

Theo nhận định từ địa phương, hầu hết các vùng của tỉnh Vân Nam không có lượng mưa hiệu quả cho đến đầu tháng 6. Hạn hán cục bộ sẽ tiếp diễn, điều này sẽ có tác động lớn hơn đến sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và cung cấp điện. 

Tháng 4 năm nay, lượng mưa tại tỉnh Vân Nam chỉ đạt 16,9 mm, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng điện sản xuất năm nay là 21,59 tỷ kWh, giảm 19,65% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng thủy điện ở Vân Nam là 12,1 tỷ kWh, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tháng 12/2022, thủy điện chiếm 72,3% tổng công suất đặt tại tỉnh Vân Nam.

Bên cạnh đảm bảo cung cấp điện nội tỉnh thì, nguồn điện tại tỉnh Vân Nam được phát để bổ sung nhu cầu điện tại các tỉnh có nhu cầu phủ tải lớn ở phía Đông là Quảng Tây và Quảng Đông thông qua các đường dây truyền tải siêu cao áp liên kết Đông – Tây. Năm 2022, mức tiêu thụ điện toàn tỉnh Quảng Đông đạt khoảng 787 tỷ kWh, đứng đầu cả nước và lượng điện cung cấp bổ sung cho tỉnh Quảng Đông từ tỉnh Vân Nam là 122,1 tỷ kWh, chiếm 68,92% lượng điện nhận được bên ngoài của tỉnh Quảng Đông và chiếm 16,03% tổng lượng điện được sản xuất và mua của tỉnh Quảng Đông.

Từ tháng 6 đến tháng 8, Quảng Đông bước vào thời kỳ cao điểm tiêu thụ điện, tình trạng thiếu điện ở Vân Nam cũng có ảnh hưởng trầm trọng đến công tác cung ứng điện của tỉnh này.

Tình hình hạn hán tại Trung Quốc nói chung và Vân Nam nói riêng đã ảnh hưởng đến công tác đảm bảo cung ứng điện tại Trung Quốc. Chính sách điều chỉnh giá điện đã được cáp dụng theo thời gian sử dụng đã được áp dụng tại nhiều tỉnh để các hộ tiêu thụ công nghiệp cắt đỉnh, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu điện.


  • 02/06/2023 09:04
  • PV
  • 7901