Tiết kiệm gạo

Có một ông keo kiệt bủn xỉn... Con gà hàng xóm ăn một hạt gạo nhà ông, ông cũng móc họng lấy ra bằng được.

Con chó hàng xóm ăn vụng cơm nhà ông, ông vác gậy đuổi đánh bắt nôn ra mới thôi.

Sáng hôm ấy, ông lên gác phơi quần áo, chẳng may té xuống đất lộn cổ. Ông tự biết mình không sống được nữa bèn gọi vợ lại bên giường, thở hổn hển dặn vợ:

- Trưa hôm nay…. Bà đừng nấu cơm phần tôi… kẻo phí...gạo.


  • 14/05/2012 09:50
  • Sưu tầm
  • 2854


Gửi nhận xét