Tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 898/CT-EVN (ngày 18/03/2015) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2015.

Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực TP.HCM - Ảnh Minh Ngọc

Theo đó, trong năm 2015, EVN chọn là năm “Năng suất – Hiệu quả”, mục tiêu là cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tạo chuyển biến mạnh trong công tác kinh doanh điện năng và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng sử dụng điện; ứng dụng công nghệ mới trong công tác kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm. Chủ động theo dõi tình hình, chuẩn bị tốt các giải pháp sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường, các tình huống phát sinh trong năm.

Xây dựng giải pháp, chỉ đạo sát sao, công khai, minh bạch các thủ tục với khách hàng và các nhà thầu xây lắp để thực hiện nghiêm nhiệm vụ giảm thời gian tiếp cận điện năng dưới 36 ngày.

Quyết tâm phấn đấu thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN không lớn hơn 8% vào cuối năm 2015.

Quyết tâm chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ về tối ưu hóa chi phí; nâng cao hiệu quả quản lý lao động; đẩy mạnh và nhân rộng ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng; đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV làm công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động hơn 9% so với năm 2014.

Từng đơn vị tiến hành rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, phân tích đánh giá kết quả thực hiện để chuẩn bị xây dựng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, cán bộ công nhân viên, người lao động trong các đơn vị của Tập đoàn quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn và nâng cao uy tín, hình ảnh của Tập đoàn trong xã hội, đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện gắn kết chặt chẽ với chủ đề năm 2015 của Tập đoàn là “Năng suất – Hiệu quả”.

Năm 2014, Tập đoàn đã cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là sự thành công của các dự án cấp điện cho các huyện đảo Phú Quốc, Lý Sơn, các dự án cấp diện nông thôn tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La với hàng trăm thôn bản được cấp điện mới đưa tỷ lệ có điện ở nông thôn tới cuối năm 2014 đạt 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân có điện. Công tác dịch vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến đáng kể, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh điện năng năm 2015 của EVN

  • Điện thương phẩm: 141,8 tỷ kWh, tăng 10,5% so với năm 2014
  • Giá bán điện bình quân toàn Tập đoàn 1.515,69 đồng/kWh
  • Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 8%
  • Tiết kiệm điện: 2,453 tỷ kWh
  • Chỉ tiêu suất sự cố: Giảm 5% so với năm 2014
  • Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 2.630 phút; SAIFI: 15,36 lần; MAIFI: 2,56 lần
  • Chỉ số tiếp cận điện năng: Dưới 36 ngày

 

Chithi 898-EVN.pdf


  • 30/03/2015 11:29
  • Minh Ngọc
  • 3231


Gửi nhận xét