Tỉ trọng điện cho công nghiệp xây dựng tại miền Bắc tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2020

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến hết tháng 7/2021, thành phần điện cho công nghiệp xây dựng trong sản lượng điện thương phẩm toàn tổng công ty tăng 12,63% so với cùng kỳ năm trước.

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc trong 7 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tính tổng 7 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 46,2 tỷ kWh, tăng trưởng 10,65% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 64,57% và tăng 12,63% so với cùng kỳ.

Tính riêng tháng 7 vừa qua, điện thương phẩm toàn tổng công ty đạt 7,7 tỷ kWh, trong đó một số công ty điện lực có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao như: Hải Phòng (16,96%); Vĩnh Phúc (16,62%); Thanh Hóa (14,7%); Hưng Yên (13,44%); Phú Thọ (12,32%)…

Cũng trong tháng 7/2021, EVNNPC giải quyết cấp điện cho 206 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 4,33 ngày. Toàn tổng công ty có 41.725 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, trong đó 75% số yêu cầu được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

EVNNPC cũng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện nhằm giảm thiểu tối đa thời gian mất điện của khách hàng như: vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, sửa chữa hotline lưới điện 22kV, điều khiển xa…

 


  • 12/08/2021 04:10
  • M. Hương
  • 5425