Thủy điện Hòa Bình sản xuất đạt mốc 270 tỷ kWh

Đây là sản lượng sản xuất được tính từ thời điểm hòa lưới tổ máy 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (ngày 30/12/1988) đến 12h40 ngày 10/9/2023. Kết quả này là một mốc son trong 35 năm quản lý vận hành và khai thác hiệu quả công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu này.

Kể từ khi vào vận hành, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (8 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.920MW) đã góp phần cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu điện ở nước ta trong một thời gian dài. Hiệu quả phát điện của Thủy điện Hòa Bình tiếp tục tăng 12-15% so với giai đoạn trước đó từ khi có Thủy điện Sơn La. Sản lượng điện sản xuất luôn vượt thiết kế và duy trì mức từ 9-10 tỷ kWh/năm. Trong đó, năm 2018 là năm đạt sản lượng cao nhất (12,290 tỷ kWh), vượt 1,5 lần so với thiết kế.

Thủy điện Hòa Bình

Qua 35 năm qua, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điều tiết chống lũ an toàn cho Đồng bằng Bắc Bộ, vừa phát điện đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

Trước đó, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình sản xuất đạt mốc 200 tỷ kWh vào ngày 24/5/2016 và cũng là nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam đạt đến mốc sản lượng này.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã và đang quyết tâm đẩy mạnh thi đua, chú trọng áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao độ tin cậy hệ số khả dụng các tổ máy, đảm bảo vận hành an toàn nhà máy nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.