Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3 từ 21h30 ngày 14/7

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT vừa có công điện số 09/CĐ-TW, ngày 13/7/2018 lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy từ 21h30 phút ngày 14/7/2018, thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và triển khai diễn tập "Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình, ứng phó đảm bảo an toàn hạ du".

Để công tác vận hành được chủ động, đảm bảo an toàn công trình, hạ du và sử dụng hiệu quả nguồn nước, Ban Chỉ đạo yêu cầu Công ty Thuỷ điện Hoà Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan.

Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn công trình và hạ du khi nhà máy xả lũ và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai các thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại Văn bản số 76/TWPCTT ngày 29/5/2018 của Ban Chỉ đạo về việc sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ chứa xả lũ, trong đó khẩn trương tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn hoặc di chuyển ngay các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, trạm bơm ven sông, cống, các công trình qua sông và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện thông tin nhất là hệ thống phát thanh dọc theo hạ du tuyến sông Hồng tại các phường, xã bị ảnh hưởng về việc xả lũ các hồ chứa; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo vệ lồng bè để triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại nhất là về thuỷ sản.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

congdien09BCDTW2018.pdf


  • 14/07/2018 03:14
  • Minh Ngọc
  • 17832