Thủy điện An Khê – Ka Nak đảm bảo cung cấp nước cho hạ du sông Ba trong mùa khô

Hiện nay, lưu lượng nước về các hồ Thủy điện An Khê – Ka Nak ở mức thấp, nhưng Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vẫn đang đảm bảo cung cấp nước về hạ du sông Ba trong mùa khô phục vụ dân sinh.

Thủy điện An Khê – Ka Nak liên tục vận hành xả nước (trung bình 6,33m3/s) đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và chống hạn hán trong mùa khô năm 2022 cho hạ du sông Ba

Cụ thể, lưu lượng nước về hồ Thủy điện An Khê – Ka Nak hiện chỉ đạt 5,68 m3/s, dù vậy công ty vẫn liên tục vận hành xả nước, đảm bảo cung cấp nước về hạ du sông Ba. Lưu lượng xả về hạ lưu trung bình 6,33 m3/s. Định kỳ ngày 1 hàng tháng, công ty thực hiện xả 30 m3/s trong 5 giờ liên tục. Tổng lưu lượng xả qua tràn An Khê phục vụ dân sinh trong quý I/2022 là 52,68 triệu m3, chiếm hơn 18% dung tích hữu ích hồ Ka Nak.

Từ cuối năm 2021, công ty đã chủ động vừa sản xuất điện, vừa thực hiện tích nước hồ chứa phục vụ kế hoạch cấp nước hạ du cho mùa khô 2022. Đến ngày 31/12/2021, mức nước hồ Ka Nak đạt 515m. Quý I vừa qua, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã sản xuất được 206,93 triệu kWh, đạt 36% kế hoạch sản lượng do Bộ Công Thương giao góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Công ty cũng đảm bảo vận hành xả nước liên tục về hạ du theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 878/QĐ-TTG ngày 18/7/2018, góp phần quan trọng vào công tác tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn hán cho hạ du.

Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên báo cáo và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành liên quan tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nêu cao ý thức tận dụng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, nhằm thực hiện tốt công tác phát điện vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị là cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và chống hạn hán trong mùa khô năm 2022. 

Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak thuộc bậc thang trên cùng của hệ thống thủy điện sông Ba, bao gồm 2 nhà máy: Thủy điện An Khê có công suất lắp đặt 160MW, hồ chứa có dung tích hữu ích là 5,6 triệu m3, nằm trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và Thủy điện Ka Nak có công suất lắp đặt 13MW, hồ chứa có dung tích hữu ích 285 triệu m3 nằm trên địa bàn huyện KBang, tỉnh Gia Lai. 


  • 20/04/2022 02:16
  • Thu Hoài (Thủy điện An Khê – Ka Nak)
  • 3561