'Thực hiện quyết liệt các giải pháp, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan'

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tại buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) vào ngày 12/10, về giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy nhiệt điện.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì buổi làm việc

Sản lượng điện sản xuất 9 tháng năm 2023 của công ty là hơn 7,7 tỷ kWh, đạt 95,32% kế hoạch năm của Bộ Công Thương. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tiếp tục được kiểm soát tốt. Các nhà máy đang vận hành ổn định theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Để chuẩn bị cho cung ứng điện mùa khô năm 2024, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu Tổng công ty Phát điện 1/Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chủ động phối hợp với các đối tác cung ứng than, thực hiện các hợp đồng mua than cụ thể cho từng nhà máy đảm bảo chất lượng, số lượng than và thực hiện đúng các quy định của EVN về định mức tồn kho tối thiểu, đảm bảo đủ than cho sản xuất trong mọi trường hợp.

Lãnh đạo EVN yêu cầu công ty xác định việc duy trì vận hành ổn định các tổ máy là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, từ đó nỗ lực tối đa để các nhà máy ở mức độ sẵn sàng cao nhất. Cần phải triển khai quyết liệt tất cả các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành và đảm bảo vận hành đúng quy trình, quy định; không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, sự cố lặp lại; không để xảy ra suy giảm công suất các tổ máy; đảm bảo đủ nhiên liệu cho vận hành; không để xảy ra sự cố môi trường.

Đối với những khó khăn, kiến nghị của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã chỉ đạo và giao các Ban chuyên môn của EVN nghiên cứu, đề xuất và báo cáo lãnh đạo EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.