Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018 - 2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

Thực hiện quy định tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

3 đợt cấp nước với tổng cộng 16 ngày, trong đó:

- Đợt 1: từ 0h ngày 21/1/2019 đến 24h ngày 24/1/2019 (4 ngày);

- Đợt 2: từ 0h ngày 31/1/2019 đến 24h ngày 3/2/2019 (4 ngày);

- Đợt 3: từ 0h ngày 15/2/2019 đến 24h ngày 22/2/2019 (8 ngày).

Xem chi tiết tại file đính kèm.

ThongbaolaynuoccuaBoNNso9974.pdf


  • 25/12/2018 10:52
  • Theo Bộ NN&PTNT
  • 55649