Tháng 8/2023, tòa nhà EVN giảm hơn 13% lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ năm trước

Theo thông tin tổng hợp từ Văn phòng EVN, lượng điện tiêu thụ tháng 8/2023 của tòa nhà EVN (11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) giảm 13,02% so với cùng kỳ năm 2022.

Ảnh minh họa

Nhiều đơn vị làm việc tại tòa nhà EVN thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao như: Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (giảm 24,88% so với cùng kỳ tháng 8/2022), Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (giảm 38,43%), Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (giảm 33,64%), Trung tâm Thông tin Điện lực (giảm 27,63%), Công ty Mua bán điện (giảm 24,96%), Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (giảm 21,17%), Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội (giảm 21,12%), Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội (giảm 21,57%), Ban Quản lý dự án Điện 2 (giảm 18,22%)…

Ngoài ra, khu vực chung tòa nhà EVN giảm được 22,42% lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ 2022.

Tại tòa nhà EVN, hàng tuần/tháng, Văn phòng EVN vẫn tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Ba Đình thống kê sản lượng điện năng tiêu thụ của từng đơn vị đang hoạt động tại tòa nhà để kiểm tra và thông báo kết quả thực hiện để các đơn vị nắm bắt và kịp thời điều chỉnh.

 


  • 06/09/2023 02:28
  • PV
  • 4402