Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 2/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước

 1.1. Cả nước đón Tết Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, tuyệt đối an toàn

Sáng 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo báo cáo tổng hợp chung, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW, Chỉ thị số 35/CT-TTg; sớm chỉ đạo ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nhâm Dần phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết ở 63 tỉnh, thành phố, tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động không về quê ăn Tết; thăm, chúc Tết các xã, bản biên giới, đồn biên phòng, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, trực làm nhiệm vụ trong thời gian Tết. Các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội dịp Tết; quốc phòng, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Việc quan tâm chăm lo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nhâm Dần đã tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

1.2. Quốc hội khóa XV tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của đất nước và căn cứ vào công tác chuẩn bị, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội khóa XV đã triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ nhất từ ngày 4-11/1/2022, nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, có tính chất cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính và ngân sách, để hỗ trợ kịp thời cho Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch Covid-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội. Đây là chính sách bổ sung, ngoài khung khổ chính sách tài chính, tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ nhằm kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.

1.3. Phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 21, kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo mới được kiện toàn, bổ sung, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, với nhiều đổi mới của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; sự quyết tâm, tích cực, trách nhiệm của các thành viên; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, nên hầu hết các công việc theo Chương trình công tác của Ban đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, đảm bảo thực chất, hiệu quả; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công,…; sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 Ngày 24/01/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và một số nội dung khác. Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được tổ chức ngày 12/01, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo về việc: bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác cán bộ của đơn vị trực thuộc; Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp ban Đảng ủy Khối trở lên năm 2021; Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021; Xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021.

 2.2. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 25 điểm cầu. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng và diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, thống nhất, đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự đồng tình của nhân dân trong cả nước, kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước tăng 2,58%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,6 triệu tỷ đồng, kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, cơ bản đạt những cân đối lớn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng uỷ Khối và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Khối được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình và đặc thù của Đảng bộ Khối. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên người lao động, dư luận xã hội được các cấp uỷ đảng thực hiện kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn bám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với các đợt giãn cách xã hội liên tiếp ảnh hưởng nặng nề tới mọi hoạt động của xã hội, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của toàn Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, mà không cần điều chỉnh kế hoạch, tăng cao so với năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập cho người lao động. Toàn Khối tham gia ủng hộ, hỗ trợ bằng tiền, hiện vật khác và các sản phẩm, dịch vụ quy đổi thành tiền cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của cả nước là 32.188 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ Vắc-xin 3.177 tỷ đồng; hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh; ủng hộ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã chủ động đề xuất chủ trương, triển khai hỗ trợ giảm phí, giảm giá, giảm lãi suất… và nhiều hoạt động khác để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục, giảm bớt những khó khăn do đại dịch gây ra với tổng giá trị ước lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa thiệt hại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực chung tay cùng cả nước tham gia phòng chống dịch và các chính sách an sinh xã hội với nhiều sáng kiến, việc làm cụ thể, thiết thực, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tin tưởng, phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng uỷ Khối sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; các cấp uỷ đảng đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao hơn nữa để quyết tâm phấn đấu hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 16/01/2022, Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, Chương trình do Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022). Tại Chương trình, Bác sỹ Đào Văn Lăng - Đảng viên Chi bộ Tổ chức &Nhân sự - Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vinh dự là 1 trong 7 Đảng viên tiêu biểu được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương do những thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Đây chính là một nguồn động viên, cổ vũ lớn lao với lực lượng tham gia phòng, chống dịch  bệnh Covid -19 của Tập đoàn, góp phần thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, ghi nhận của Tập đoàn với từng người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với đóng góp sức lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép, đây có thể coi là một thành công của công tác dân vận của Đảng ủy Tập đoàn trong năm vừa qua.

2. Ngày 24/1, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị tháng 1/2022 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng.

Trong Báo cáo tháng của Đảng ủy đã chỉ rõ: Tháng 1/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của nhân dân, song dưới sự lãnh đạo kịp thời, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN, sự quyết tâm, chung tay nỗ lực của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn tập đoàn nên Đảng ủy EVN đã tổ chức triển khai và hoàn thành các nội dung công tác theo kế hoạch.

3. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

III. TIN THAM KHẢO

1. Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Lê Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy EVN, Hội đồng thành viên EVN, Ban Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đánh giá cao và biểu dương cán bộ, nhân viên và người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực lao động, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 202.

Năm 2022, EVN chọn chủ đề năm "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới. Một số mục tiêu trọng tâm trong năm mới của EVN như: điều hành hệ thống điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện; chủ động trong việc đảm bảo than, khí cho phát điện; điều hành thị trường điện đúng quy định; vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, đảm bảo hiệu quả phát điện, tận dụng tài nguyên nước, đáp ứng các yêu cầu cấp nước cho hạ du,...

2. Ngày 11/1, đồng chí Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có buổi làm việc trực tuyến với ông Paulo Fernandes - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam để trao đổi về định hướng hợp tác của 2 bên thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Võ Quang Lâm cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID -19, xong công tác chuyển đổi số của EVN năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và bám sát lộ trình chuyển đổi số đã đề ra. EVN đặt quyết tâm rất cao về triển khai chuyển đổi số, không chỉ phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Ông Paulo Fernandes cảm ơn những chia sẻ của ông Võ Quang Lâm, đồng thời cho biết Microsoft sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho EVN về lĩnh vực này, cũng như các giải pháp kỹ thuật để lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa.

3. Sáng 13/1, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích thực hiện ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa hệ thống dây thông tin trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020. Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Hoan - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Về phía EVN có đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN. 

Cũng tại buổi lễ, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực TP. HCM (thuộc EVNHCMC) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

4. Ngày 18/01/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TWĐTN) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Trung ương Đoàn TNCS HCM có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TWĐ; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực TWĐ; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các Ban, đơn vị TWĐTN. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban và Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Với tiềm lực sẵn có của mỗi bên, các nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa EVN và Trung ương Đoàn sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của mình; góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu niên và cộng đồng.

 

5. Ngày 21/01/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ công bố “Hệ sinh thái số EVN – EVNCONNECT”. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trên con đường trở thành Doanh nghiệp số vào năm 2025. Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ của: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế và các cơ quan thông tấn, báo chí.

6. Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày mồng 6 Tết), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Nhâm Dần. Nhờ sự tích cực chủ động chuẩn bị của EVN và các đơn vị thành viên về phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tổ chức ứng trực tăng cường, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, nên trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành an toàn, ổn định. Trong dịp nghỉ Tết vừa qua cũng được ghi nhận không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện. Các đơn vị trong toàn EVN đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các Cơ quan chức năng của địa phương, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mọi tình huống diễn biến dịch bệnh để đảm bảo duy trì vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện quốc gia.

7. Trong tháng 1 năm 2022, các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên EVN đã hoàn thành tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2022.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 08/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

2. Ngày 13/01/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 121/HD-BTĐKT Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

3. Ngày 19/01/2022, Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW đã ban hành Chương trình số 11-CTr/ĐUK về kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối năm 2022.

4. Ngày 26/1/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành  Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

5. Ngày 28/01/2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DTNW đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGĐUK, số 09-HD/BTGĐUK về Công tác khoa giáo năm 2022 và Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022.

6. Ngày 25/01/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chương trình số 03-CTr/KTĐU về Kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Tập đoàn năm 2022.

7. Ngày 12/1/2022 HĐTV EVN ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTV về việc công nhận 6 sản phẩm “Make by EVN” gồm: (1) Công tơ điện tử CPC EMEC (của Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC); (2) Chương trình Quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến OMS (của Tổng công ty Điện lực TP.HCM - EVNHCMC); (3) Trạm sạc nhanh ô tô điện (của EVNCPC); (4) Phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm (EVNHES) (của Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT - EVNICT); (5) Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp (SRFI) và Hệ thống cảnh báo sự cố lưới điện (FDS) (của EVNCPC); (6) Số hóa công tác điều độ lưới điện (của Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội – EVNHANOI).

Xem file tại đây.


  • 09/02/2022 02:26
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 6627